Terugblik participatieavonden bewoners en weggebruikers

28-01-2020
571 keer bekeken

Op 13 en 14 januari zijn twee avonden georganiseerd om het samen met bewoners en weggebruikers te hebben over de Verkenning A58 Tilburg-Breda. Op de avonden waren in totaal zo’n 75 gasten aanwezig.

De presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven zijn te vinden op onze projectwebsite (klik hier).

Tijdens de avond was er gelegenheid om vragen en aandachtspunten te delen. De aanwezigen uit de omgeving hebben verschillende inhoudelijke aandachtspunten aangedragen. Daarnaast lag er een kaart op tafel waarop aanwezigen hun opmerkingen en ideeën konden plaatsen. De opgehaalde informatie wordt gebruikt voor de probleemanalyse en uitwerking van oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. 

Wat is er opgehaald?

Op de avonden zijn veel ideeën en opmerkingen opgehaald, die verwerkt worden in de probleemanalyse en uitwerking van de oplossingsrichtingen. Ook oplossingen die niet direct binnen ons project vallen worden opgehaald, om te delen met de verschillende betrokken overheden. De gehele lijst is hier te vinden. De volgende aandachtspunten zijn bijvoorbeeld opgehaald:

 Aandachtspunten en vragen

 • Zorgen over vrachtwagenparkeren en de capaciteit van verzorgingsplaatsen, zoals verzorgingsplaats Molenheide.

 • Zorgen over sluipverkeer op de omliggende wegen.

 • Zorgen over de bereikbaarheid van bedrijvenparken en industrieterreinen, bijvoorbeeld Hazeldonk.

 • De capaciteit van in/uitvoegers.

 • Aandachtspunten over geluid en luchtkwaliteit door de A58.

 • De impact van stikstof op het project.

Ideeën voor oplossingen

 • Alternatieven vrachtvervoer. Denk aan overslagpunten, trein, hyperloop of zelfs ondergronds vervoer).

 • Het beperken van de snelheid als oplossing voor een betere doorstroming.

 • Oplossingen om de hoeveelheid verkeer terug te brengen, zoals tolheffing en andere schooltijden.

 • Maatregelen voor de natuur, zoals een onderdoorgang ten behoeve van de boomkikker.

 • Inpassing in de omgeving en de eventuele impact van de wegverbreding op de omgeving.

 • Maatregelen voor de verkeersveiligheid.

 • Het verbeteren van alternatieven zoals openbaar vervoer.

Het vervolg

Wij kijken terug op twee succesvolle avonden waar ruim 75 bewoners en weggebruikers aanwezig waren om hun kijk op het project met ons te delen. Geïnteresseerden worden ook in het vervolg van deze verkenning betrokken. In het voorjaar van 2020 volgt een volgende bijeenkomst, waarbij verder wordt ingegaan op de uitwerking van de oplossingsrichtingen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen