Terugblik digitale participatiesessies

April 24, 2020
153 keer bekeken

Donderdag 16 april waren er twee digitale informatie- en participatiesessies om bewoners en weggebruikers bij te praten en hen mee te laten denken én doen.

Een kennisgeving van deze sessies is breed gedeeld: via de projectwebsite, de nieuwsbrief, deelnemers van de voorgaande sessies, de kanalen van SmartwayZ.nl, sociale media en websites van de gemeentelijke partners. Bij deze sessies waren in totaal 75 deelnemers digitaal aanwezig.

In de sessies zijn de resultaten van de probleemanalyse plenair gedeeld en zijn de vijf pakketten met oplossingen voor de A58 toegelicht. Ook zijn de omwonenden en weggebruikers bijgepraat over het vervolg van de (in)formele participatie en inspraak. Door de maatregelen rondom het coronavirus vonden de sessies digitaal plaats.

Vanuit het projectteam werd een presentatie gegeven en door middel van de chatfunctie konden de deelnemers hierop reageren. Daarbij is gebruik gemaakt van videoconferencing software.

Wat is er opgehaald?

De deelnemers hebben via de chat verschillende vragen gesteld en aandachtspunten ingebracht voor de maatregelpaketten en beoordeling daarvan. Dit ging onder andere over:

  • Het effect van de coronacrisis op de problematiek.
  • De planning voor de realisatie van de maatregelen.
  • De wijze waarop de baten van het project worden bepaald.
  • Gebruikstoepassingen van de derde rijkstrook, zoals een spitsstrook of doelgroepenstrook
  • Het onderscheid tussen de pakketten en de mogelijkheid maatregelen van verschillende pakketten later in een andere samenstelling te combineren.
  • Nieuwe oplossingen zoals elektrische auto’s en het effect daarvan op de stikstofuitstoot.
  • Raakvlakken met andere projecten in de regio zoals de N65.
  • Effecten van smart mobility maatregelen op de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen op of aan verzorgingsplaatsen.

Na de sessie is de deelnemers ook gevraagd wat zij van deze wijze van participeren vonden. De reacties waren overwegend positief, al vonden sommige deelnemers de mogelijkheden tot interactie wat beperkt of hadden zij behoefte aan meer detailinformatie. Een paar reacties:

‘Prettig om zo geïnformeerd te worden inclusief mogelijkheid tot interactie’

‘Goede laagdrempelige manier om bijgepraat te worden’

 ‘Was wel interessant, maar ik had het idee dat ik toch wel wat info miste. Alle info is teruggebracht tot 5 pakketten, waarvan ik niet zo goed weet waar die nu uit bestaan. Daarnaast allerlei tabellen met plusjes en minnen waarvan je niet weet hoe dat opgebouwd is.’

‘Duidelijke uitleg. Gelegenheid tot vragen stellen. Prima manier van informatievoorziening in deze tijd van corona.’

‘Fijne tool met chatfunctie om vragen van deelnemers te beantwoorden. Goede verdeling van sprekers en taken tijdens het Webinar’

 Vervolgens hadden de deelnemers nog de mogelijkheid om via een korte enquête op de projectwebsite een reactie achter te laten. Op deze wijze is het draagvlak bij de verschillende pakketten getoetst. Per maatregelenpakket konden de respondenten een score (van 1 tot 5) en een schriftelijke reactie achterlaten.  De enquête is ingevuld door 25 personen. Door de respondenten van de enquête wordt pakket 3 het beste gewaardeerd: het toevoegen van één rijstrook per richting aan de binnenzijde van de A58, in combinatie met slimme gebruikstoepassingen. De beschouwingen van de respondenten op de verschillende pakketten zijn betrokken in de kwalitatieve beoordeling van de maatregelpakketten ten behoeve van de NRD en NKO.

 

Images

Twitter

Cookie settings