Donderdag 3 juni: informatiebijeenkomst over onderzoeksresultaten Verkenning A58 Tilburg-Breda

21-04-2021
4948 keer bekeken

De afgelopen maanden zijn de mogelijke oplossingen voor de A58 uitgewerkt. Ook hebben wij de effecten onderzocht. De resultaten delen wij graag met u. Donderdag 3 juni om 20:00 organiseren wij daarom een digitale sessie om bewoners en weggebruikers bij te praten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Breda aan de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. Eenvoudig gezegd is dit een onderzoek waarin we van veel mogelijke oplossingen toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Eind 2021 kiest de minister de uiteindelijke oplossing uit. In dit project vindt daarom uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten op dit traject en de mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn de mogelijke oplossingen uitgewerkt in ontwerpenvarianten. Ook hebben wij de effecten per variant onderzocht. De resultaten delen wij graag met u. Donderdag 3 juni om 20:00 organiseren wij daarom een digitale participatiesessie om bewoners en weggebruikers bij te praten.

Digitale sessie

De varianten die we de afgelopen maanden uitvoerig hebben onderzocht zijn onder andere een uitbreiding naar 3 rijstroken per richting, zowel ‘naar binnen’ (asfalteren middenberm) als ‘naar buiten’. Bij beide varianten hebben we niet alleen te maken met extra benodigde ruimte pal langs de weg, maar moeten volgens richtlijnen ook op- en afritten en soms ook parkeerplaatsen worden aangepast. Inmiddels hebben we van de varianten die nader zijn onderzocht ontwerpschetsen en weten we van deze varianten ook de belangrijkste voor- en nadelen. Daarom vinden we het belangrijk u goed te informeren en u in de gelegenheid te stellen om ons uw mening over de verschillende varianten te geven. Ook zijn we geïnteresseerd naar de kennis, gedachten en ervaringen die u heeft over uw woonomgeving in relatie tot de diverse varianten. 

Hoe werkt het?

Deelnemen via de link op website www.a58tilburgbreda.nl. Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van een sessie deel te nemen. Wij werken in deze sessie met het programma TEAMS. Een link om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst volgt op de dag van de bijeenkomst op deze site. Aanmelden is niet nodig.

Het programma start met een presentatie en aansluitend is er uitgebreid de tijd voor vragen en reacties. Ook komt het vervolg in de komende maanden aan bod met informatie over de (in)formele participatie en inspraak (na de zomer). Door de maatregelen rondom het coronavirus vinden de sessies digitaal plaats.  Na de sessie wordt de presentatie op www.a58tilburgbreda.nl geplaatst. U kunt daar ook altijd per mail op reageren.

Deelprogramma SmartwayZ.NL

De MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda is een deelprogramma van SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. Ook het project A58 Tilburg-Breda kijkt, naast infrastructurele oplossingen, naar innovatieve en duurzame maatregelen die bijvoorbeeld gericht zijn op gedragsverandering van weggebruikers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.